Hedersbevisning for lang tjeneste

Hedersbevisning for lang tjeneste

Publisert av Egil Brastad Hansen den 03.08.22.

Avtroppende president Per Auestad delte på medlemsmøtet 1. juni 2022 ut to hedersbevisninger for lang tjeneste og medlemskap i Lions.

Det var til Olaf Hovland og Terje Tengesdal.

Dette høstet stor applaus blant de fremmøtte medlemmene.