Innsamlingsaksjonen Lions Røde Fjær

Innsamlingsaksjonen Lions Røde Fjær

Publisert av Egil Brastad Hansen den 13.02.22. Oppdatert 21.02.22.

Lions Club Bjerkreim vil delta i den landsomfattende innsamlingsaksjonen Lions Røde Fjær til inntekt for et nytt familie- og kompetansehus på Beitostølen Helsesportsenter (BHSS).

Ved forrige aksjon i 2015 deltok klubben med innsamlingsaksjon. Vi vil delta også i år, og da trenger vi gode bidrag fra innbyggerne. Av erfaring vet vi at bøsseinnsamling er den viktigste inntektskilden.

Det nasjonale målet for årets aksjon er 50 millioner kroner. Bøsseinnsamlingen arrangeres 12. og 13. februar 2022 i hele landet og blir en kombinasjon av digitale innsamlinger og bøssebæring.

Lions Club Bjerkreim vil gå rundt i hele Bjerkreim kommune med innsamlingsbøsser lørdag 12. februar 2022.

Beitostølen Helsesportsenter – aktivitet og deltagelse gjennom livet!

BHSS ble bygget i 1970 takket være det økonomiske bidraget fra den første Lions Røde Fjær aksjonen i 1966. Ildsjelen Erling Stordahl bidro til at det norske samfunnet på 1960-tallet gjennomgikk en holdningsendring i synet på funksjonshemmede, og på deres rett til å leve et aktivt og sosialt liv fylt med arbeid, kultur, idrett og friluftsliv. Det er ingen tvil om at BHSS har vært en suksess. Senteret har oppnådd faglig anerkjennelse både nasjonalt og internasjonalt.

- Vi i Lions er veldig stolte over at vi nok en gang kan bidra til at BHSS kan videreutvikle sitt tilbud til alle dem som trenger det mest, sier Per Auestad, leder i Lions Club Bjerkreim

Siden starten har over 10 000 personer fra hele landet hatt gleden av et opphold på BHSS, i tillegg til studenter og fagpersoner.  «Aktivitet og deltakelse gjennom livet – for alle» er BHSS’s sin visjon, som de etterlever hver dag. Målet er at alle tar med seg kompetansen de får på senteret videre inn et aktivt liv der de bor rundt om i landet.

«Beitostølen Helsesportsenter arbeider for at alle funksjonshemmede barn skal ha likeverdige muligheter, uavhengig av funksjon, etnisk bakgrunn og bosted.»

 

Ca 20 personer fra Lions Club Bjerkreim trosset et ufyselig regnvær lørdag 12/2-22 og gjennomførte bøsseinnsamlingen som planlagt, mange ble våte til skinnet.

Resultatet fra innsamlingsaksjonen i Bjerkreim ble over målet vi hadde satt, hele 62.180,-. FANTASTISK !

Vi vil takke alle givere for et godt bidrag til denne gode saken.

 

Les mer om aksjonen på www.lrf.no.